Incassoprocedure

Incassoprocedure

Met een incasso- of deurwaardersbureau kunt u in aanraking komen wanneer een klant uw factuur niet betaalt of u zelf een factuur niet betaalt.

Een incassobureau int schulden namens een ander. Bij een incassobureau is er geen sprake van een wettelijke status. Iedereen kan een incassobureau oprichten. Een incassobureau mag niet gebruik maken van dwangmiddelen, zoals bijvoorbeeld het beslag leggen op een salaris of uitkering, een inboedel of een huis. Het mag wel brieven verzenden met betalingsverzoeken, en als dat niet het gewenste resultaat oplevert, een deurwaarder inschakelen.

Een deurwaarder heeft namelijk wél een wettelijke status, hoewel er wel vaak eerst van de rechter een vonnis uitgesproken moet zijn.

Varianten

• Incassobureau dat alleen schulden int

• Deurwaarder(-skantoor) met incassobureau

• Advocatenkantoor met incassodiensten

• Juridisch adviesbureau

• Verzekeringsmaatschappij kan in geval van een rechtsbijstandverzekering dekking bieden voor incassoprocedures

• Centraal Justitieel Incasso Bureau, met betrekking tot strafrechtelijke boetes, verkeersboetes en schadevergoedingen namens het OM (openbaar ministerie)

Tips:

• Check eerst wat een succesvolle incasso u gaat kosten en vooral een niet-succesvolle

• Schat in hoeveel kans van slagen er is voor u zich kosten op de hals haalt

• Weeg de hoogte van het te innen bedrag goed af tegen de te maken kosten

• Kies bij voorkeur een incassobureau dat is aangesloten bij de NVI

De klant betaalt niet

Bij de levering van een product of dienst is het van groot belang dat er afspraken gemaakt zijn en bekend zijn aangaande de betaling. Bij het accepteren van een opdracht zou dit in de orderbevestiging al duidelijk omschreven moeten zijn. Is de uiterste betaaldatum verlopen en er is niet betaald, dan blijft de debiteur in gebreke. Een officiële ingebrekestelling versturen is niet meer nodig, maar in de praktijk worden er vaak eerst een of meerdere herinneringen, waarschuwingen en aanmaningen verstuurd, soms zelfs nog een sommatiebrief, alvorens men een incassobureau inschakelt of een deurwaarder.

Dagvaarden:

Wilt u een procedure starten bij de rechtbank, dan moet er eest een dagvaarding worden opgesteld en uitgebracht, die wordt ‘betekend’ door een deurwaarder. Voor kleinere bedragen, tot € 5.000 moet u daarvoor bij de kantonrechter zijn. U treedt daarin zelf op, of schakelt daarvoor een incassobureau in, een deurwaarder, een juridisch adviseur of een advocaat. Voor grotere bedragen moet u bij de rechtbank zijn en bent u verplicht een advocaat in de arm te nemen die namens u optreedt. Een advocaat zal de haalbaarheid van de eis goed kunnen vaststellen en de vraag of de debiteur de vordering wel zal kunnen betalen, kunnen beantwoorden. Wanneer de rechtbank vonnis heeft gewezen, kan een deurwaarder gebruik maken van de dwangmiddelen die hem daartoe ter beschikking staan.

U betaalt niet

Krijgt u bericht van een incassobureau dan kunt u er maar beter op reageren. Zijn er redenen om niet te betalen, maak die dan bekend aan zowel het incassobureau als de schuldeiser. De schuldeiser zal het balletje graag willen doorspelen aan het incassobureau wat hij heeft ingeschakeld, maar moet zijn kop niet in het zand steken voor uw argumenten. Een schriftelijke reactie van uw kant is dan ook het meest raadzaam. Spelen er geen andere factoren een rol dan dat u in betalingsproblemen zit, spreek dan met het incassobureau schriftelijk een afbetalingsregeling af.

Verdere tips:

• Zorg dat u uw handelingen schriftelijk kunt bewijzen

• Bewaar kopieën van alle correspondentie

• Roep tijdig juridische hulp in

• Krijgt u bezoek van een deurwaarder, vraag dan om een kopie van het vonnis

NVI

Verscheidene incasso-ondernemingen hebben de NVI opgericht omdat de regelgeving van de Nederlandse overheid tekortschiet met betrekking tot uitoefening van ongeoorloofde en oneerlijke incassopraktijken door bepaalde personen en organisaties. Door lidmaatschap van de NVI onderscheidt zich men daarvan. Klachten indienen bij het NVI kan dan uiteraard ook alleen maar over de aangesloten incassobureaus.

Copyright 2020 boekhouding-boekhouder.nl