Financiele administratie

Financiële administratie

Voor een bedrijf is het van groot belang dat er een goede en duidelijke financiële administratie plaatsvindt, omdat dat inzicht verschaft in en kennis verschaft over de financiële toestand van het bedrijf. In feite is de financiële administratie een onmisbaar onderdeel binnen het voeren van een bedrijf. Met behulp van de financiële administratie krijgt u een weergave van alle bedrijfsactiviteiten over een bepaalde periode.

De bedrijfsleiding kan met behulp hiervan op tijd allerlei ontwikkelingen ontdekken, op de situatie inspringen, belangrijke beslissingen nemen en vaststellen of het bedrijf financieel gezond is en vooruitgang boekt.

Uit een financiële administratie blijkt bijvoorbeeld ook of de klanten wel op tijd betalen en of u het kapitaal hebt om te gaan investeren. Een accountant kan je bijstaan in het voeren van de financiële administratie en u van advies dienen.

Wat moet er gebeuren?

Onderstaande werkzaamheden maken onderdeel uit van de bedrijfsadministratie:

• Dagelijkse invoer van mutaites in kas, bank, inkoop en verkoop

• Coderen van te verwerken documenten

• Debiteurenbeheer en eventueel incassowerkzaamheden

• Crediteurenbeheer en betalingsoverzichten opstellen

• Boeken van kosten

• Bijhouden van voorraden

• Salaraisadministratie bijhouden

• Boeken van bijzondere posten, zoals derdegelden

• Opstellen van overzichten per maand of per kwartaal

• Verzorgen van diverse belastingaangiftes

• Verzorgen van jaarcijfers, publicatiestukken en de jaarrekening

• Het break-even point vaststellen

• Berekenen van de liquiditeit en het opstellen van de begroting

Accountant

De brede kennis van een accountant maakt hem tot een gekwalificeerd en bekwaam adviseur op onder andere financieel-administratief gebied. Hij voert beroepsmatig een financiële administratie, controleert deze en maakt jaarrekeningen op. Daartoe is hij opgeleid. De titel verschaft een accountant het recht bepaalde verklaringen af te geven, zoals:

• De accountantsverklaring, die zekerheid verschaft over de getrouwheid van een opgemaakte jaarrekening van een bedrijf of over een ander document waarover verantwoording afgelegd moet worden.

• De beoordelingsverklaring, die een beperktere mate van zekerheid biedt; deze kan worden afgelegd wanneer niet alles gecontroleerd kan worden, omdat er bijvoorbeeld niet genoeg gegevens zijn.

• De samenstellingsverklaring, die de minste zekerheid biedt, maar wel de garantie dat de controle van de jaarrekening is uitgevoerd volgens de voorschriften.

Jaarrekening

Van de jaarrekening wordt gebruik gemaakt door de bedrijfsleiding en aandeelhouders, crediteuren, banken, subsidieverstrekkers en beleggers e.d., om bepaalde beslissingen te nemen. De accountantsverklaring, vastgelegd in zijn oordeel over de jaarrekening, is een verplicht ingrediënt van de jaarrekening van middelgrote en grote bedrijven en overheidsorganisaties. Een accountant kan een accountantsverslag opstellen naar aanleiding van de bevindingen die zijn onderzoek hebben opgeleverd en zodoende rapport opmaken aan de bedrijfsleiding.

Uitbesteden?

Een accountant kan een bedrijf helpen bij het implementeren van een administratie, het beheer daarvan en de juiste interpretatie. Door een accountant worden alle bedrijfsgegevens geanalyseerd en in de juiste context geplaatst. Daardoor worden de sterke en zwakkere plekken in de bedrijfsvoering duidelijk en overzichtelijk gemaakt. Een accountant kan je adviseren in het ondervangen van de zwakkere punten en het optimaliseren van de sterke.

Natuurlijk kunt u ook zelf de financiële administratie bijhouden en een accountant of financieel adviseur het controlerende werk laten uitvoeren of achterstanden in de boekhouding laten wegwerken.

Copyright 2020 boekhouding-boekhouder.nl