Btw aangifte uitbesteden

BTW aangifte uitbesteden

Hebt u een bedrijf, dan is het van belang uw administratie goed op orde te hebben, zodat u duidelijk overzicht houdt in wat er binnen uw bedrijf gebeurt en hoe het ervoor staat. Als u met uw bedrijf winst maakt, komt de belastingdienst om de hoek kijken. Een bedrijf is voor de belastingdienst immers ook verplicht de administratie bij te houden en diverse belastingaangiftes in te vullen, waaronder die voor de Btw.

Het kan een goede keuze zijn, met name voor wat grotere bedrijven, om de administratie uit te besteden. Dat bespaart een bedrijf veel tijd en moeite en de administratie wordt in ieder geval correct en overzichtelijk aangeleverd. Er staat uiteraard wel een kostenplaatje tegenover als u dit onderbrengt bij bijvoorbeeld een administratiekantoor. Een alternatief is een boekhouder in dienst te nemen of het werk uit te besteden aan een freelance boekhouder. Een boekhouder op freelance basis kan op elk gewenst moment ingehuurd worden om de boekhouding bij te werken. Het nadeel hiervan is wel dat de boekhouding niet op elk moment up-to-date zal zijn.

BTW

BTW is de term die staat voor: Bruto Toegevoegde Waarde, ook wel de omzetbelasting genoemd: een percentage van de omzet die je namens de belastingdienst factureert aan je klanten of zelf in rekening gebracht krijgt. Elke ondernemer is verplicht BTW te berekenen en die daarna aan de fiscus af te dragen.

Een onderneming ontvangt periodiek BTW aangiftes van de belastingdienst, die ingevuld moeten worden. Over verkochte goederen en diensten factureert u uw klanten inclusief door hen te betalen BTW, welk bedrag aan de belastingdienst afgedragen dient te worden. Over door u aan te schaffen goederen en diensten wordt u een bedrag gefactureerd inclusief door u te betalen BTW, hetgeen u weer van de belastingdienst terug kunt vorderen. Het is niet meer dan functioneren als een soort tussenstation.

Kleine ondernemersregeling

Overschrijd je niet de minimumgrens dan ben je niet verplicht BTW af te dragen. Dat betekent dus de eerste winst voor een startende ondernemer, voor rekening van de belastingdienst. Je moet in dit geval wel je belastingbedrag berekenen en aangifte doen. De eerste keer moet de aangifte worden ingevuld en teruggestuurd, vervolgens gebeurt dat elektronisch, periodiek: het kan per maand, per kwartaal of per jaar plaatsvinden.

Wordt er per jaar niet meer dan € 1.883 aan BTW betaald, dan zal er sprake zijn van een jaaraangifte. Het bedrag aan BTW dat je per saldo aan de fiscus zou moeten afdragen wordt de ‘berekende BTW’ genoemd. Over dat bedrag bereken je een korting van 2,5%. Overschrijdt dit bedrag aan berekende BTW dan niet het bedrag van € 1.345 dan hoef je helemaal geen BTW te betalen.

In de praktijk

Boven op de uit te schrijven rekeningen bereken je als ondernemer een bepaald percentage BTW aan je klanten. Dat percentage is in eerste instantie afhankelijk van wat voor soort product of dienst het betreft. Daarna pas spelen andere factoren een rol, zoals aan wie geleverd wordt en waar ter wereld. De bedragen aan BTW moeten afgedragen worden aan de fiscus.

Bij inkoop van goederen of afname van diensten ben je zelf BTW verschuldigd aan je leverancier. De bon daarvan of factuur daarover moet goed bewaard worden en er moet duidelijk op vermeld staan waar het om gaat en waarom het is aangeschaft. De administratie daarvan moet minstens 7 jaar lang bewaard blijven, omdat je de BTW van de fiscus via de aangiftes terugvordert.

BTW ondernemer

De belastingdienst bepaalt of je met de uitvoering van je bedrijf wordt gezien als ondernemer voor de BTW of niet. Dat kun je zelf niet uitkiezen, maar is afhankelijk van bepaalde wetten. Bovendien kun je door de belastingdienst wel of niet aangemerkt worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting. De beide statussen kunnen onderling afwijken, maar meestal is het voor de beide belastingheffingen het zelfde.

Copyright 2020 boekhouding-boekhouder.nl