Boekhouding eenmanszaak

Boekhouding eenmanszaak

In een eenmanszaak rust de verantwoording voor alle handelingen in naam van het bedrijf bij één persoon. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon. Dat betekent dat de eigenaar van de zaak met zijn privé vermogen alsmede met het vermogen uit de onderneming aansprakelijk is.

In een eenmanszaak moet voor een goede boekhouding een aantal documenten administratief bijgehouden worden, zoals kassabonnen, bankafschriften, inkoop- en verkoopbonnen en facturen en voorraadgegevens. Tot ze 7 jaar oud zijn moeten deze stukken bewaard worden.

De boekhouding verschaft een duidelijk financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven van het bedrijf, de klanten en leveranciersgegevens, het voorraadbeheer, eventueel de personeelskosten, enz.

Waarom boekhouden?

Allerlei gegevens moeten bijgehouden worden en verwerkt in de boekhouding: inkomsten en -uitgaven via kas en bank, rekeningen, debiteuren en crediteuren, belastingen, allerlei kosten en investeringen… Als eigenaar van een eenmanszaak draag je niet alleen zorg voor het verkopen van je producten of diensten, je moet ook acquisitie uitvoeren en je bedrijf beheren. Boekhouden is daar een belangrijk onderdeel van, zeker om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen. Het boekhouden wordt vaak ervaren als een noodzakelijk kwaad en beleef je meestal aanmerkelijk minder plezier aan dan aan de overige aspecten van het uitvoeren van je bedrijf. Toch moet je bedrijf financieel goed gevolgd kunnen worden, ook door de belastingdienst, die controle uitoefent.

De cijfers die de boekhouding weergeven zullen het vertrouwen van elke ondernemer ondersteunen. De hoogte van het banksaldo is geen goed criterium op basis waarvan je de waarde van een bedrijf kunt inschatten. Ook de verhouding tussen de uitstaande saldi van debiteuren en crediteuren, het werk wat nog in portefeuille staat, zijn belangrijke factoren om daarin mee te spelen, met andere woorden, zonder boekhouding vaart een ondernemer niet wel. Een boekhouding houdt een financiële navigatie in voor op zijn minst zo’n 3 à 4 jaren, en clynisch op de lange termijn in de bedrijfsvoering.

Zzp

Zzp is de term die gebruikt wordt voor een zelfstandige zonder personeel, ook wel een freelancer genoemd. Een zzp’er gaat geen arbeidsovereenkomst aan met zijn opdrachtgever(s), maar levert hen wel diensten of producten. Veel zzp’ers besteden hun boekhouding uit aan een boekhouder. Een zzp bedrijf kan de boekhouding ook zelf bijhouden. Zo’n boekhouding is lang niet zo ingewikkeld als bij een andere bedrijfsvorm, alleen al omdat een zzp bedrijf geen personeel in dienst heeft. Het kost ook minder tijd, omdat klantenbestanden wat kleiner zijn en er dus minder facturen verwerkt hoeven te worden. Doet een zzp’er zijn eigen boekhouding, dan spaart hij daar natuurlijk wel geld op uit.

Administratie

Zoals gezegd moet een eenmanszaak een administratie bijhouden, verplicht gesteld door de Belastingdienst. . U dienst onderstaande gegevens vast te leggen, digitaal of op papier:

• Kassabonnen en notities in klad met betrekking tot cash uitgaven

• Bank- en giroafschriften

• Inkoopboek, alsmede alle financiële notities en gegevens t.a.v. inkopen

• Verkoopboek, alsmede alle financiële notities en gegevens t.a.v. verkopen

• Berekeningen, ook tussentijdse controlecalculaties

• Facturen en kopieën van inkoop- en verkoopfacturen

• Klanten- en leveranciersgegevens, alsook contracten en afspraken, agenda’s en notitieboeken

• Correspondentie

• Voorraadgegevens

• Software en digitale gegevensbestanden

Uitbesteden?

Een boekhouding kan uitstekend uitbesteed worden. In dat geval wordt uw boekhouding altijd op voorhand bijgehouden, zodat er niet achteraf allerlei correcties moeten plaatsvinden. De financiële gegevens worden tijdig en correct verwerkt en verschaffen de juiste output. Als dat centraal staat, kan de input daarop worden ingericht. Als je de boekhouding uitbesteedt, zal deze altijd aan de gestelde eisen voldoen en direct informatie verschaffen, niet alleen om daarmee de toets te kunnen doorstaan van de belastingdienst, maar tevens ter sturing van je bedrijf. Het uitbesteden ervan brengt verlichting in de dagelijkse werkzaamheden zowel als een duidelijker en correct inzicht op de te verwachten toekomstige ontwikkelingen.

Copyright 2020 boekhouding-boekhouder.nl